Az Új Magyar Közigazgatás Szerkesztősége e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Általános Szerződési Feltételek

I. A www.kozszov.org.hu/uj-magyar-kozigazgatas oldalon forgalmazott szolgáltatások és termékek ismertetése, tájékoztatója.

A Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége (a továbbiakban: KÖZSZÖV) webhelyén az Új Magyar Közigazgatás szakmai-tudományos folyóirat megnevezésű szakmai kiadványokat, ezekre vonatkozó előfizetéseket (a továbbiakban: termék) vásárolhat nyomtatott és elektronikus formában.

II. A Szolgáltató
1.    A www.kozszov.org.hu webhelyet a KÖZSZÖV üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
2.    A Szolgáltató cégneve: Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége
3.    A Szolgáltató székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
4.    Bírósági nyilvántartási szám: 10767.
5.    Nyilvántartásba vétel éve: 2003.
6.    Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
7.    Adószám: 18112931-2-13
8.    Pénzforgalmi számlaszám: 10300002-10612215-49020018

III. A szolgáltatás igénybevétele
1.    A megrendelések leadása a www.kozszov.org.hu/ uj-magyar-kozigazgatas webhelyen kizárólag elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
2.    Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
3.    A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet tartalmazza. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók.
4.    A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadók.

IV. Vásárlási és szállítási információk

A vásárló www.kozszov.org.hu/ uj-magyar-kozigazgatas webhelyen a megrendelt terméket elektronikus formában töltheti le, vagy nyomtatott formában a Szolgáltató szállít postai úton. A vásárlónak a megrendelésekor kell megjelölnie, hogy a terméket elektronikus vagy nyomtatott formában rendeli meg.
Az árlista nem tartalmazza a szállítás költségét. A szállítási költség a mindenkori postai díjszabásnak megfelelő összeg:
www.posta.hu/static/internet/download/2014_tarifatabla_HU_2014_01.pdf
Egy csomag korlátozás nélkül tartalmazhat tételeket, azonban egy csomagban csak a megrendelés leadásakor raktáron lévő kiadványokat tudja a Szolgáltató szállítani. A szállítási költséget a Szolgáltató minden esetben feltünteti a számlán, így annak díját nem a kézbesítéskor kell rendezni.
A szállítási határidő 10 nap.
A regisztráció és a vásárlás menete:
A vásárló a www.kozszov.org.hu/uj-magyar-kozigazgatas oldalon elérhető megrendelő űrlapon megadja elérhetőségi adatait, jelzi a megrendelés módját (elektronikus vagy nyomdai formában kéri a megrendelt termékeket), valamint megjelöli a megrendelés tárgyát. A megrendelt termékről a Szolgáltató visszaigazolást küld a vásárló  megrendelésben megjelölt e-mail címére.

V. Egyéb rendelkezések

1.    A Szolgáltató a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
2.    A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a megrendeléskor  a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a megrendeléskor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.
3.    A vásárló az V.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.
4.    A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
5.    Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.
6.    Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elérhetősége: cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 270., telefonszám: (+361) 329-7017, (+361) 236-3900, telefax: +36 (1) 236-3956, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .
7.    Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.