Az Új Magyar Közigazgatás Szerkesztősége e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2016

Korábbi lapszámok tartalmának megtekintéséhez kattintson az évszámra!   2008-2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019

MEGJELENT!

TARTALOMJEGYZÉK
Új Magyar Közigazgatás 2016. december

Fókuszban: Új közigazgatási hatósági eljárási szabályozás

Tanulmányok
DR. HABIL. BOROS ANITA: Javaslatok a közigazgatási hatósági eljárás (újra)szabályozásához
DR. BALOGH-BÉKESI NÓRA PHD: Alapelvek a közigazgatási hatósági eljárásban
DR. HAJAS BARNABÁS PHD: Általános közigazgatási rendtartás – Ket. kontra Ákr.   
DR. GESZTEI LÁSZLÓ: A közigazgatási perrendtartás megújításának főbb szempontjai
DR. HABIL. FÁBIÁN ADRIÁN LL.M.: A helyi önkormányzat (nem jogi) fogalmáról
DR. BUDAI BALÁZS BENJÁMIN PHD: A közigazgatás átalakítása, szervezési eszközökkel

Fórum
DR. DARÁK PÉTER PHD: Új közigazgatási perrendi elképzelések
DR. ÁLDOZÓ TAMÁS: A tervezett SZJA-csökkentés és az önkormányzatok
DR. SZŰCS JÓZSEF: Néhány érv, miért szükséges a (volt) közszolgálati tisztviselők részvétele a létrehozandó közigazgatási bíróságok munkájában

E-közigazgatás
VÁGUJHELYI FERENC: Új korszak küszöbén: az infokommunikáció hatásai a jogi szabályozásra és az adminisztratív folyamatokra – A közigazgatási  eljárás, mint logikai feladat

Közigazgatás bírósági kontrollja
DR. LEHÓCZKI BALÁZS – DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR – DR. BALOGH ZSOLT – DR. DARÁK PÉTER PHD – DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD: Felsőbírósági jogesetek

Portré
DR. GYERGYÁK FERENC LL.M.: Dr. Bíró Károly
DR. GYERGYÁK FERENC LL.M.: Dr. Vincze Ferenc, a Deák Ferenc Jogász Díj 2016. évi díjazottja

Könyvismertető
DR. GYERGYÁK FERENC LL.M.: Recenzió az „A magyar decentralizáció kudarca nyomában” c. könyvről

Események
DR. ZEMPLÉNYI ADRIENNE: Beszámoló a „Közigazgatási bíráskodás válaszúton” című konferenciáról
DR. GYÜRE ANNAMÁRIA CSILLA: A helyi önkormányzatok szerepe a környezeti jog és politika alakításában (konferencia-beszámoló)

2016. évi tárgymutató

Magyar-angol nyelvű összefoglalók

Szerzőinkről


Tartalomjegyzék
Új Magyar Közigazgatás 2016.

2016. október - KÜLÖNSZÁM

Fókuszban: Közpénzügyek

Tanulmányok
Dr. Klicsu László: A "közpénzek" fogalmának értelmezése az Alaptörvény tükrében
Dr. Szabó Ildikó: Központi adók aránya – nemzetközi kitekintéssel – magyar adórendszer általános bemutatása uniós és nemzetközi összehasonlítással
Dr. Kecső Gábor PhD LL.M.: A Kúria kibontakozó gyakorlata a települési adóval kapcsolatban
Dr. Lengyel Nóra Zsuzsanna: Az egyházak és az egyházi intézmények finanszírozása Magyarországon

Fórum
Szmetana György: A helyi adórendszer változásának lehetséges új irányai

Szakmai kérdések és válaszok
Tarpai Zoltán Tamás: Jó, ha tudjuk – avagy hasznos gondolatok az önkormányzati ASP rendszerről

Közigazgatás bírósági kontrollja
Dr. Lehóczki Balázs – dr. Széplaki-Nagy Gábor – dr. Balogh Zsolt – Dr. Darák Péter PhD – Dr. Szabó Annamária Eszter PhD: Felsőbírósági jogesetek

Könyvismertető
Dr. Csűrös Gabriella: A helyi önkormányzatok pénzügyi autonómiája általában, valamint az angol, az amerikai és a magyar önkormányzati bevételek tükrében – gondolatok Kecső Gábor monográfiájához

Események
Garamvári Flóra Dalma – Kálmán Bence – Kuslits Katalin – Pszilosz Regina – Turza Dalma – Vizler Katalin Kitti: Nemzetközi adójogi csereszeminárium az adókönnyítések formájában nyújtott állami támogatások korlátairól

Magyar-angol összefoglalók

Szerzőinkről

Tartalomjegyzék
Új Magyar Közigazgatás 2016. szeptember

Fókuszban: Helyi önkormányzatok

Tanulmányok
DR. BAJOR TIBOR PHD: A 2011. évi önkormányzati törvénykezés hatásai a közigazgatás működési rendszerére
DR. NAGY ATTILA MIHÁLY: Az Alkotmánybíróság helyi önkormányzati képviselő-testületek feloszlatásával összefüggő vélemény-nyilvánítási gyakorlata
DR. ERDŐDY GYULA: A szabálysértési jog az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlata és az Alkotmánybíróság jogelvei tükrében

Fórum
DR. ZONGOR GÁBOR: Szubjektív értékelés az önkormányzati rendszerről és annak változásáról
GÁSPÁR MÁTYÁS: Társadalmi közfelelősség * Van-e közigazgatás a bürokrácián túl? Az önkormányzatiság újraértelmezésének egy lehetséges gondolati kerete
DR. TÓTH LÁSZLÓ: Államhatalom és önkormányzatiság – napjainkban
NYUL ANGELIKA BIANKA: Az alaptörvény-ellenes működő képviselő-testület feloszlatásának szabályozása – Kitekintéssel a 18/2013. (VII. 3.) AB határozatra

Szakmai kérdések és válaszok
VÉKÁS SÁNDOR: Az önkormányzati informatika aktuális feladatai és problémái – információbiztonság, ASP, elektronikus közszolgáltatások, Smart City

Közigazgatás bírósági kontrollja
DR. LEHÓCZKI BALÁZS – DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR – DR. BALOGH ZSOLT – DR. DARÁK PÉTER PHD – DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD: Felsőbírósági jogesetek

Portré
DR. GYERGYÁK FERENC LL.M.: Dr. Józsa Fábián

Könyvismertető
PROF. EMERITUS DR. PRUGBERGER TAMÁS DSC.: Egy továbbkutatásra inspiráló könyv a nyugdíjbiztosításról
GÁL MÁRK: Recenzió Gellén Márton: „Közigazgatás: Reform után, átalakítás közben” c. könyvéhez

Események
DR. PAPP OLGA: Új utak keresése a helyi önkormányzatiság megvalósításában egy nemzetközi konferencia tanulságai alapján

Magyar-angol összefoglalók

Szerzőinkről

 

Tartalomjegyzék
Új Magyar Közigazgatás 2016. június

Fókuszban: Település- és területpolitika

Tanulmányok
Dr. Gálosi-Kovács Bernadett PhD. – Haffner Tamás: A területfejlesztés magyarországi intézményesülése
Hajnal Virág: A településmarketing útján – Adalékok Zenta középváros helyzetfeltáró vizsgálatához a város hivatalos honlapjának tartalomelemzése segítségével
Varju Viktor PhD.: Kinek az érdeke? Egy, a közszolgáltatások modernizálásához – a lakossági vélemények megismerésével – használható újszerű módszer
Pintér Tibor: Szerbia területi politikai átalakulása az Európai Uniós integráció tükrében
Csáki-Hatalovics Éva: Gázipar és gazdasági igazgatás – összefüggések történeti aspektusból

Fórum
Dr. Juhász Zoltán PhD.: A közigazgatás joghoz kötöttségének elve és a törvényesség elve a közigazgatási hatósági eljárásban (a Ket. és az Ákr. rendszerében)
Prof. emeritus Dr. Prugberger Tamás DSc.: Közigazgatási és közszolgálati reform centralizálással és leépítéssel – kritikai vizsgálat
Dr. Feik Csaba: A helyi önkormányzatok alpolgármestereinek jogállása, feladatai
Dr. Áldozó Tamás: Javaslat a helyi iparűzési adó megosztására

Szakmai kérdések és válaszok
Dr. Bábits Krisztina: Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Közigazgatás bírósági kontrollja
Dr. Lehóczki Balázs – dr. Széplaki-Nagy Gábor – dr. Balogh Zsolt – Dr. Darák Péter PhD.  – Dr. Szabó Annamária Eszter PhD.: Felsőbírósági jogesetek

Portré
Dr. Gyergyák Ferenc L.LM.: Dr. Vincze Ferenc

Események
Bujtor Klára – Juhász Viktória – Nyikos Bettina – Vincze Anna Réka: Hogyan tovább? – Beszámoló a XXIV. Jogi beszélgetések c. kaposvári tanácskozásról

Magyar-angol összefoglalók

Szerzőinkről

 


Tartalomjegyzék
Új Magyar Közigazgatás 2016. március

Fókuszban: Közmenedzsment

Tanulmányok
Dr. Pongrácz Alex: A közmenedzsment-reformok metamorfózisai
Fekete Letícia – Csiszár Miklós Béla: Az integritás menedzsment és a minőség menedzsment kapcsolatának vizsgálata – a Common Assessment Framework minőségmenedzsment modell integritás típusú elemzését végző tanulmány bemutatásán keresztül
Dr. Belényesi Emese PhD: Alfavezetők a közigazgatásban?

Fórum
Jenei Zoltánné – Dr. Pulay Gyula PhD: RÉS-elemzés – Módszer a szervezeti integritás kiépítésének és működése ellenőrzésnek elősegítésére
Vasváriné Molnár Judit – Szabó Zoltán Gyula: A helyi önkormányzatok korrupciós veszélyeztetettsége és az azok kezelésre szolgáló kontrollok kiépítettségi szintje – az Állami Számvevőszék 2015. évi integritás felmérése alapján
Dr. Gyergyák Ferenc: Önkormányzati rendeletek törvényességi felügyelete 2012-2014
Borbélyné Fülöp Hajnalka: Foglalkoztatási programok Tetétlen községben
Hosszú János: Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködése

Szakmai kérdések és válaszok
Dr. Boros Anita PhD L.LM: Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban

Közigazgatás bírósági kontrollja
Dr. Lehóczki Balázs – dr. Széplaki-Nagy Gábor – dr. Balogh Zsolt – Dr. Darák Péter PhD – Dr. Szabó Annamária Eszter PhD: Felsőbírósági jogesetek

Portré
Dr. Gyergyák Ferenc: Dr. Mogyorósi Sándor

Könyvismertető
Dr. Csefkó Ferenc: Könyvismertető: „Közjog és jogállam. Tanulmányok Kiss László professzor 65. születésnapjára”
Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs PhD: Recenzió az Edited by András Patyi – Ádám Rixer: ’Hungarian Public Administration and Administrative Law’ kötetről

Események
Dr. Imre Miklós CSc: Közjogi és közigazgatási reformok Magyarországon – In Memoriam Lőrincz Lajos
Dr. Térey Vilmos – dr. Varsányi Benedek: Beszámoló a közigazgatási bírák szakmai konferenciájáról – alkotmányjogi nézőpontból

Magyar-angol összefoglalók

Szerzőinkről